Хламідіоз

Хламідіоз

акушер–гінеколог Шумков

Шумков Ігор Сергійович

Лікар вищої категорії

Серед запальних захворювань органів малого тазу найпоширенішим і небезпечним своїми наслідками є хламідійна інфекція. Найбільш неприємними наслідками хламідіозу є розвитку запального процесу в шийки матки, матці та маткових трубах, з подальшим утворенням спайок та як результат розвитку в подальшому або безпліддям, або не виношуванням чи позаматкової вагітності.

Збудник- Chlamidia trachomatis,представник з родини Chlamidiaceae, роду Chlamidia. Відомо 3 вида хламідій: С. pneumoniae, C.psittaci, С. trachomatis. Хламідії відносяться до групи мікроорганізмів еубактеріальної природи, вони облігатні внутрішньоклітинні паразити. Досить довго в світі дискутувалося з приводу приналежності хламідії до представників вірусного світу або бактеріального. Хламідії, як і всі віруси, розмножуються лише в клітині людського організму та, як і всі віруси, мають у своєму складі РНК та ДНК. Та не зважаючи на це хламідії наділені властивостями бактерій- мають клітинну стінку і рибосоми, що схожі з рибосомами грамнегативних бактерій. Цикл развитку хламідій складається з почергової зміни внутрішньо- та позаклітнної фази.

Основні форми: елементарні тільця, ретикулярні тільця та асоціація (персистенція) інфекції з
клітиною хазяїна(людини).

А тепер розглянемо детальніше, що являє собою кожна з форм. Елементарні тільця це позаклітинні форми хламідій,що інфекційно активні,але метаболічно залежні від клітини-хазяїна.

Їхня задача: це прикріплення на поверхню клітини-хазяїна,руйнування клітинної стінки з послідуючим проникненням. Зазвичай елементарні тільця вражають органи, що вкриті не війчастим циліндричним чи кубічним епітелієм(тобто слизову церві кального каналу, тіла матки,маткових труб та уретру). Далі елементарні тільця спонукають клітину до фагоцитозу, проникаючи у середину клітини, де і продовжують подальший розвиток-існування вже у цитоплазматичній вакуолі, де проходять кінцевий цикл росту та руйнуючи в подальшому, власне, саму вакуолю. Таким чином наступає другий етап розвитку хламідії- ретикулярне тільце.

Ретикулярне тільце метаболічно активна форма хламідії, але не здатна до інфікування. Задача даної форми: швидке ділення та перетворення в нові елементарні тільця протягом 8-24годин. А через 48-72 години клітина руйнується,випускаючи елементарні тільця в позаклітинний простір.
Це і є повний цикл розвитку хламідійної інфекції.

Щодо тривало персистуючої форми існування з клітиною-хазяїном, то дана форма дозволяє хламідіям знаходитись в клітині в життєздатній формі, але культурально не виявляються та клінічно себе ніяк не проявляє ( чим унеможливлює ранню діагностику хламідіозу). Персистенція може являти собою відхилення від типового циклу розвитку під впливом різноманітних зовнішніх факторів.

Враховуючи це все необхідно вчасно діагностувати та лікувати дане захворювання.

Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до фахівців та будьте здорові.